Sunday, November 11, 2012

Bekas Celak

Bekas celak ini juga menjadi ole-ole untuk dibawa pulang bagi orang yang baru balik mengerjakan fardu haji dari Mekah. Biasanya budak perempuanlah yang akan menggunakannya. Sekarang rasanya jarang ianya dibawa balik.

No comments:

Post a Comment