Saturday, August 9, 2008

kertuk- traditional games.

Kertuk ini amat popular sehinggalah akhir tahun 70an. Pasukan kertuk yang terkenal ialah dari Kampung Dusun Buluh, Kampung Beta dan Kampung Pangkal Kerdas Labok Kelantan.Satu set permainan ini mengandung 6 kertuk. Ianya di palu oleh 2 pemalu yang akan diketuk keatas belira yang diperbuat dari kayu bermutu tinggi.. Nama belira ada bermacam-macam nama seperti"anak biawak", "pak dogol" dan lain-lain. Cara bertanding 6 kertuk setiap pasukan dan akan berlawan dengan satu lagi pasukan. Pemenang akan ditentukan oleh seorang pengadil. Cara menentukan pemenang dengan cara bunyi. Bunyi yang paling menonjol dikira pemenang.Kita budak-budak akan juga membuat kertuk tapi dari buah kelapa.Belira pula dibuat dari buluh. Pemalu dibuat dari getah yang diambil dari bekas torehan pokok getah.Sekarang kertuk mungkin asing bagi generasi muda. Kertuk ini sebelum pertanding dijampi dulu supaya dapat mengalahkan lawan.kadang-kadang belira ini berbunyi sendiri sebelum bertanding. Dikampung aku tuan punya pasukan kertuk ialah Pak Cik Mat Nor. Biasanya masapertandingan orang yang memalu pakai kain pelikat sahaja.

No comments:

Post a Comment