Tuesday, March 23, 2010

Buah Tudung Periok

Buah Tudung Puyuk ini banyak terdapat dihutan belukar (ghok). Ianya amat berguna bila tiba musim bermain bedil ngocoh yang dibuat dari buluh peleting. Ianya dijadikan sebagai peluru dan bunyinya kuat dan boleh pergi dijarak yang jauh.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment