Thursday, January 15, 2009

foto pengkalan budu


semasa aku tinggal dikampung sungai keladi lokasi ini yang jaraknya lebih kuarang 1 km dinamakan sungai budu. ia dekat dengan kampung cina penambang. tujuan datang kesini kerana ada tempat pembuangan sampah. jadi kita orang masa itu sudah termasuk dalam jadual pergi melawat tempat ini untuk mencari barang-barang buangan yang boleh dijual seperti botol, tembaga, "samania" (alluminium)serta wire tembaga. jadi sejak zaman 60an lagi sudah ada aktiviti mencari barang terbuang hingga sekarang. bila sudah dapat dijuallah pada pembeli barangan tesebut.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment