Tuesday, July 24, 2012

Kumbang 2

Dimasa bebudak dulu kumbang ini pun boleh dijadikan mainan seperti binatang terbang yang lain tapi tidaklah mengikat benang dibadan dan dilepaskan terbang.

1 comment: