Monday, August 30, 2010

Pondok Polis Mata Ayer

Pondok polis ini telah lama dibina lebih dari 10 tahun yang lalu.Ianya terletak di Pekan Mata Ayer iaitu menghadap berhampiran Kedai Mek Baru dan Kedai Awang. Dahulu selepas pembinaannya Pondok Polis ini dinamakan Pondok Polis Bandar. Ini mungkin menggantikan Pondok Polis Bandar. Nama itu agak tidak sesuai sebab ia berada di Mata Ayer. Selepas dibuka selang beberapa tahun ia tidak digunakan pula. Sekarang mungkin ia telah beroperasi semula. Kawasan persekitarannya agak luas dan bangunan pun agak besar. Daku pernahlah sekali masuk ke Pondok Polis ini tapi telah lupa apa tujuan ketika mula-mula dibuka dahulu tapi apa yang diingat ialah jika seseorang telah meninggal dunia maka tugas anggota polis disini akan mengambil kad pengenalan orang yang telah meninggal tersebut dari warisnya.

No comments:

Post a Comment